IoT :: internet of things และแล้วทุก ๆสิ่งก็อิงกับอินเตอร์เน็ตเรื่องสัพเพเหระ ในบทความนี้ผมเอาเรื่องที่ใคร ๆก็ว่ากันว่ายุคนี้เป็นยุคของ internet of things :: IoT ซึ่งทุก ๆสิ่งล้วนเชื่อมต่อเข้ากับ internetไปเสียทุกอย่าง เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา การสื่อสาร การเงิน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และอื่น ๆที่ดูเหมือนมันจะครอบคลุมไปทุกสาขาอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา เมื่อทุกสิ่งถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับระบบ internetทั้งโทรศัพท์ รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า การคมนาคม หรือแม้แต่เรื่องที่ไกลออกไปอีกหน่อย เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยราชการ บริษัทห้างร้าน ต่าง ๆที่นาน ๆครั้งเราจะมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เหล่านี้เราสามารถจัดการผ่านเครือข่ายระบบ internetได้อย่างง่ายดาย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งคาดกันว่าในปี คศ. 2020 โลกจะเข้าสู่ยุค internet of things :: IoT อย่างเต็มรูปแบบ โดยคนเราจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ การดำเนินชีวิต สุขภาพ ความบันเทิง และอื่น ๆผ่าน app. บน smart phone ได้อย่างง่าย ๆ

การกำเนิดของ internet of things :: IoTในปี คศ. 1999 Kevin Ashton แห่ง Massachusettes Institute of Technology ได้นำเอาอุปกรณ์สองชนิดมาเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านระบบ radio frequency identification :: RFID ซึ่งคลื่นวิทยุจะทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชนิด โดยสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ internet ได้ และมันสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่าน ตัว  RFID sensors การที่เทคโนโลยีนี้สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ และเชื่อมต่อกันระหว่าอุปกรณ์ต่าง ๆได้ ทำให้คนเราสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆได้แม้อยู่ในระยะไกล เข่น การเปิดปิดประตูรั้ว การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ แม้แต่ตรวจสอบปริมาณอาหารที่อยู่ในตู้เย็นขณะที่เรากำลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า

อุปกรณ์ต่าง ๆเชื่อมต่อกันได้อย่างไร

 
 
 
อุปกรณ์ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น ทีวี ตู้เย็น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เริ่มมีการพัฒนาขึ้นจากที่เรียกกันธรรมดาก็เริ่มมีคำว่า อัจฉริยะเติมมาทางด้านท้าย หรือมีคำว่า smart เติมที่ด้านหน้า เมื่อเข้าสู่ยุค internet of things :: IoT  เป็นตู้เย็นอัจฉริยะ หรือ smart phone ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์เหล่านั้นมันสามารถเชื่อมต่อ internet ได้ และมันยังสามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อย่างอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ wireless sensors จำนวนมากที่ทำให้เกิด wireless sensor network กับ เครือข่าย internet สององค์ประกอบสำคัญนี้ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆสามารถเชื่อมต่อ และสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การประยุกต์ internet of things :: IoT ไปใช้งานด้าน ต่าง ๆ

 
::: wearables เป็นเครื่องประดับร่างกายที่เราจะใช้ติดตัวเราไปในที่ต่าง ๆ ในยุค internet of things :: IoT เครื่องประดับเหล่านี้จะถูกฝังด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำให้มันสามารถนำไปประดับไว้ตามส่วนต่าง ๆของร่างกายเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเลยที่จะนำมันติดตัวเราไปในทุก ๆที่ เครื่องประดับเหล่านี้จะมาในรูปแบบของ นาฬิกา แว่นตา รองเท้า สายรัดข้อมือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นโทรศัพท์อัจฉริยะ ผ่าน application โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนั้นมันอาจไวต่อ แสง อุณหภูมิ ความดัน ซึ่งทำให้มันสามารถตรวจจับอาการต่าง ๆของผู้สวมใส่ได้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต พฤติกรรมการนอน พฤติกรรมการออกกำลังกาย การเผาผลาญแคลอรี วัดระยะทางการวิ่ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ของผู้สวมใส่ เป็นต้น


::: smart city เมืองอัจฉริยะ ในยุคของ internet of things :: IoT จะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใข้เพื่อควบคุมคุณภาพชีวิตของพลเมืองให้ดีขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆของเมืองได้อย่างง่ายดาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โรงพยาบาล สถานีตำรวจ การจัดการระบบไฟฟ้า น้ำ ขยะมูลฝอย ผ่าน application บนโทรศัพท์อัจฉริยะ

::: smart home บ้านที่อยู่อาศัยในยุค internet of things :: IoT จะเป็นบ้านที่สะดวกสบายน่าอยู่มากขึ้น มีเวลาส่วนตัวสำหรับงานอดิเรก หรือสิ่งที่โปรดปราณมากขึ้น เพราะเราสามารถรวมเครือข่ายการสื่อสาร และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆภายในบ้านได้ ทำให้เราสามารถควบคุม ดูแลตรวจตรา และสั่งการอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งจากในบ้าน และแม้แต่เมื่อเราอยู่ห่างไกลจากบ้าน

::: industrial internet เป็น internet of things :: IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม โรงงานต่าง ๆ มีการวิจัยพบว่า internet of things :: IoT สามารถสร้างโอกาส และมีความเป็นไปได้อย่างมากสำหรับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และโรงงาน

::: smart grid เป็น internet of things:: IoT ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ควบคุมตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย การจัดส่ง การเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานทางเลือก หรือการเชื่อมต่อเข้ากับผู้บริโภคผ่านมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยการส่งผ่านข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์อัจฉริยะไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เป็นการใช้ internet of things :: IoT ในการลดต้นทุนการดำเนินงาน แม้แต่การเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเข้าสู่ smart phone ของแม่บ้านเพื่อใช้ในการจัดการการใช้ไฟฟ้าสำหรับแต่ละอุปกรณ์ ก็เป็นการใช้ internet of things :: IoT ให้ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: connected car เป็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆในรถยนต์ เกิดเป็นรถยนต์อัจฉริยะ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆสามารถสื่อสารกันเองเพื่อรวบรวมข้อมูล และประมวลผล เสนอเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่ นอกจากนี้มันยังสามารถสื่อสารกับรถยนต์คันอื่น ๆได้อีกผ่านเครือข่าย internet ทำให้เรารู้ถึงความคับคั่งของการจราจร การเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางต่าง ๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจหลีกเลี่ยงบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัย และรวดเร็วในการเดินทาง ผมมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถเข้าชมได้ครับ Honda NueV ::: รถยนต์อัจฉริยะแห่งอนาคต เหล่านี้เป็นการใช้ internet of things :: IoT ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 


::: connected health เป็นการประยุกต์ internet of things :: IoT ในการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับระบบบริการสุขภาพได้แบบครบวงจร ทั้งบนอุปกรณ์ และบุคลากรเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งระบบจะสามารถขยายขอบเขตการให้บริการด้านสุขภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และประสานความร่วมมือได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ ผู้ป่วย แพทย์ สถาบันวิจัย ร้านยา หน่วยงานรัฐ ประกันภัย ประกันสังคม หน่วยกู้ภัย สถานีตำรวจ และอื่น ๆ เข้าไว้ภายใต้ข้อมูลเดียวกัน ทำให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

::: smart farming เป็นการนำเอา internet of things:: IoT มาปรับใช้ในการบริหารจัดการการเกษตรยุคใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งการกสิกรรม และปศุสัตว์ ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นระบบสปริงเกอร์ การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การให้อาหาร การจัดการมูลสัตว์ การวัดการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว คุณภาพ และปริมาณของผลผลิต เป็นการทำการเกษตรแบบแม่นยำสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดในการปรับใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของพืช หรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะส่งให้เกิดผลดีตามจุดประสงค์ของเจ้าของฟาร์มในที่สุด


::: smart retail เป็นการประยุกต์เอา internet of things:: IoT มาใช้กับธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มโอกาสในทางการค้า โดยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า หรือสร้างความน่าสนใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เช่นส่งข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รายละเอียดสินค้า ไปยังอุปกรณ์ของลูกค้าโดยตรง เป็นการลดต้นทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายได้อีกทางหนึ่ง

::: smart supply chain เป็นการประยุกต์เอา internet of things :: IoT มาใช้จัดการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการระหว่างผู้ผลิต กับผู้ส่งวัตถุดิบ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลกำไร โดยเริ่มได้ตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจำหน่าย การขนส่ง ที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอน เข่นผู้ผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จำหน่าย ลูกค้า เป็นการควบรวมเอาทุก ๆกระบวนการเข้าไว้ด้วยกันเป็นเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี

บทสรุปของ internet of things

มาถึงจุดที่ว่า internet of things:: IoT จะทำให้ชีวิตของเราจะดำเนินไปได้อย่างราบเรียบสะดวกสบายจริงหรือ ในเมื่อชีวิตรอบตัวเรามีแต่สิ่งของที่ทรงอัจฉริยภาพ ละเอียดรอบคอบ สมบูรณ์แบบ อยู่มากมายเต็มไปหมด เราจะมีตู้เย็นที่จะคอยจ้ำจี้จ้ำไชเราให้เอาของที่หมดอายุออกไปจากตัวมันเสีย หรือคอยเตือนให้เราซื้อข้าวของที่มันเหลือน้อยเต็มทีในขณะที่เรากำลังถังแตกอยู่ หรือเราจะมีเครื่องซักผ้าที่จะคอยส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์อัจฉริยะให้เราเอาผ้าไปตากได้แล้ว ในตอนที่แต้ม score ในเกมส์กำลังเพื่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะมีนาฬิกาอัจฉริยะที่มันสามารถถ่ายรูป บันทึกวีดีโอ ฟังเพลง รับส่ง email ได้ แถมมันยังสามารถบันทึกพฤติกรรมการออกกำลังกายของเราได้ คอยนับระยะทาง เวลา พลังงาน ที่เราใช้ไปขณะออกกำลั่งกาย และมันจะคอยสั่งเราให้วิ่งไปอีกสัก 1-2 กิโลเมตรเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของเราทั้งที่เรารู้สึกเหนื่อย และกระหายน้ำเจียนตาย ราวกับมีเมียจอมโหดตามติดเรามาทุกฝีก้าวเชียวแหละ ที่กล่าวมานี้เพียงอยากจะสื่อให้เห็นว่าเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประยุกต์มาจาก internet of things:: IoT ให้ถูกกับจริตนิสัยการดำเนินชีวิตของเรา ไม่จำเป็นหรอกครับว่าอุปกรณ์รอบตัวเราจะต้อง smart ไปเสียทั้งหมด หากทว่าทำให้ตัวเรานั้น smart พอที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในยุคของ internet of things :: IoT ก็น่าจะดีไม่น้อยเชียวครับ

 

การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อะไร ๆ ก็เป็น internet of things:: IoT ที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ internet เราจำเป็นต้องมีความรอบคอบในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของเรามากเป็นพิเศษ รหัสผ่าน ;; password เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถปกป้องคุณจากการคุกคามจากบุคคลภายนอกได้ดีในระดับหนึ่ง ผมมีบทความเรื่อง สร้างรหัสผ่านอย่างไรให้คาดเดาได้ยาก และบทความเรื่อง สร้างรหัสผ่านยาวๆให้จำได้ง่ายนิดเดียว และอีกบทความเรื่อง ป้องกันรหัสผ่านโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ผมทำลิงค์ไว้ให้แล้วครับ สำหรับวันนี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์เช่นเคยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *