10 ข้อความหวาน ภาษาอังกฤษที่หนุ่มส่งไปเพื่อละลายใจแฟนสาว

Posted Leave a commentPosted in ทั่วไป, เราเรียนรู้

ข้อความหวาน ในบทความนี้ ผมทำเป็น 2 ภาษาคือ อังกฤษ และไทย ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสองเวอร์ชัน จะส่งเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ เพราะมีใจความสำคัญเหมือนกันเลย ข้อความในรูปแบบเก่า ๆที่สั้นเกินไป เช่น lov […]

Binary Number: มหัศจรรย์เลข 0 , 1

Posted Leave a commentPosted in Science, เราเรียนรู้

Binary Number หรือที่เรียกกันว่าเลขฐานสอง คือโครงร่างตัวเลขที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละหลักคือ 0 กับ 1 หมายถึงระบบการเข้ารหัส/การถอดรหัสแบบดิจิทัล ที่มีสถานะเป็นไปได้สองอย่าง ในหน่วยความจำข้อ […]

ทฤษฏีควอนตัม: พื้นฐานโมเดิร์นฟิสิกส์ ว่าด้วยหลักแห่งความไม่แน่นอน

Posted 1 CommentPosted in Science, เราเรียนรู้

  ทฤษฏีควอนตัม เป็นพื้นฐานทฤษฏีต่าง ๆของฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เน้นอธิบายลักษณะ และพฤติกรรมของสสาร และพลังงานในระดับอะตอม และซับอะตอม ( sub-atom ) ซึ่งลักษณะ และพฤติกรรมของสสาร และพลังงานในระดับนี้ บา […]

Schrodinger’s Cat : ตำนานการอุปมาที่แสนโหด เพื่ออธิบายสถานะทับซ้อนของอนุภาค

Posted 1 CommentPosted in Science, เราเรียนรู้

Schrodinger’s Cat เป็นการอุปมาการทดลองในความคิดของ Erwin Schrodinger เพื่อใช้อธิบายสภาวะ superpositions ในฟิสิกส์ควอนตัม ที่ดูเหมือนจะคิดขึ้นมาเพื่อโต้แย้งการตีความฟิสิกส์ควอนตัมโคเปนฮาเกน ( Copenhage […]

Autistic Savant: ความเชื่อมโยงระหว่าง อัจฉริยะกับปัญญาอ่อน

Posted Leave a commentPosted in ทั่วไป, เราเรียนรู้

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดในร่างกายของมนุษย์คือ ความซับซ้อนของสมอง หากทว่าศักยภาพของมันที่มีในแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เราอาจได้ยินถึงคำว่า ความโง่เขลา ( stupidity ) ความฉลาด ( intelligence ) ความอัจฉริย […]

Cryptomining: ถอดรหัสลับเหมือง Bitcoin

Posted 2 CommentsPosted in Blockchain, เราเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ Satoshi Nakamoto ใช้ในการสร้าง Bitcoin ขึ้นมานั้น การเข้ารหัสลับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำรงอยู่ของระบบ  cryptocurrency จะถูกค้นพบได้ด้วยการขุดเหมือง หรือการถอดรหั […]