ปัญหาชวนสังเวชของเด็กไทย กับปัญหาน่าหวั่นใจของเด็กมะกัน