รูปแบบการให้แสง เพื่อช่วยในการออกแบบแสงสว่างในบ้าน