วัตถุประสงค์ของการใช้แสง สำหรับใคร เพื่ออะไร ตรงไหน อย่างไร