DIY ทำที่วางหนังสือ จากกล่องกระดาษ และกล่องโฟม

  เรื่องสัพเพเหระ ในบทความนี้ จะเป็นเรื่องการทำของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ที่บางครั้งเราคิดว่าจะทิ้งไปเสียแล้ว นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ โดยที่เราแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ในบทความนี้เป็น DIY ทำที่ว […]