Workshop 103 การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่ 1

Posted 2 CommentsPosted in การใช้งานโปรแกรม Photoscape, เราเรียนรู้

Link กลับไปยัง หน้าหลักของ Series จากบทความที่แล้วเราได้ catalog ภาพที่มีพื้นหลังภาพโปร่งแสงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscapeกันครับ สำหรับตัวอย่างท […]

Workshop 104 การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่ 2

Posted Leave a commentPosted in การใช้งานโปรแกรม Photoscape, เราเรียนรู้

Link กลับไปยัง หน้าหลักของ Series การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่แล้วนั้นเราได้เรียนรู้ การเรียกใช้เมนูแก้ไขภาพ การย่อ/ขยาย การหมุนวัตถุภาพ การจัดวางตำแหน่งวัตถุภาพ การรวมภาพและวัตถุ ประมา […]

Workshop 105 การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่ 3

Posted Leave a commentPosted in การใช้งานโปรแกรม Photoscape, เราเรียนรู้

Link กลับไปยัง หน้าหลักของ Series   การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่แล้ว เราจะได้ภาพที่ได้ปรับปรับปรุงแสงที่ตัววัตถุ และฉากหลังเรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้เราจะทำการเพิ่ม effect เข้าไปนิดหน่ […]

Workshop 106 การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่ 4

Posted Leave a commentPosted in การใช้งานโปรแกรม Photoscape, เราเรียนรู้

Link กลับไปยัง หน้าหลักของ Series   การตัดแปะภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape ตอนที่แล้วเราได้ภาพที่ใส่ effect แสงสะท้อน lens flare ซึ่งเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้ว ทีนี้เราอยากจะทำให้เรียบร้อยพร้อมส่งคล้าย ๆกับเ […]