8 สตรีผู้มีอิทธิพลสูงยิ่งในประวัติศาสตร์จีนโบราณ

ความยิ่งใหญ่ของจีนในวันนี้ และพึงจะมีมากขึ้นในอนาคตนั้น มีวีรบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเบื้องหลังเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้น มีอิทธิพลของสตรีครอบงำอย […]

นครวัด ย่ำย่านอารยธรรม มนต์ขลังเมืองขอม

  นครวัด มนต์ขลังเมืองขอม นครวัด อารยธรรมขอมโบราณ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นหนึ่งในเจ็ด สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมาเยือน เมืองโบราณที่ยังคงความงดงามมากว่า 800 ปี มาดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเขมร […]