ปัญหาชวนสังเวชของเด็กไทย กับปัญหาน่าหวั่นใจของเด็กมะกัน

ปัญหาที่เกิดกับเยาวชนในแต่ละประเทศนั้น ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ลำพังหากมองปัญหาอย่างกว้าง ๆหลายคนก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาความรัก ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ ปัญห […]