บทกลอน: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นบทกลอนแปด จำนวนสองบท ที่กล่าวถึง ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้ผลิใบ ออกดอก ออกผล อย่ […]