มาตรฐานสี ช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

สีที่ตาเรามองเห็นเราไม่ได้เห็นแต่เพียงเนื้อสีเท่านั้น  เราจะต้องมองเหมารวมเอาทั้งเนื้อสี  ความสว่าง  ความเงาด้าน  ความสดใสรวมเข้าไปด้วย  จะเห็นได้ว่าคนเราจะมองสิ่งของอย่างเดียวกันแต่อธิบายได้ละเอียดไม […]