Flying Car รถยนต์บินได้ อะไรกันนักกันหนา

  ผมเคยมีบทความเรื่อง Honda NueV รถยนต์อัจฉริยะแห่งอนาคต ซึ่งเป็นรถยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนในเมือง ในขณะที่ฟากฝรั่งเองก็เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์บินได้ ( flying car ) มานานหลายป […]