วันเช็งเม้ง

  เทศกาลสำคัญที่สุดสำหรับชาวจีน คือเทศกาลกราบไหว้บรรพบุรุษทึ่สุสานที่รู้จักกันดีว่า วันเช็งเม้งคนจีนโดยทั่วไปแล้วให้ความสำคัญต่อบุพการีเป็นอย่างสูง จะปฎิบัติต่อบุพการีด้วยความรัก และเทิดทูนเหนือสิ่งอื […]