The Articles

มาตรฐานสี ช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

Posted on

สีที่ตาเรามองเห็นเราไม่ได้เห็นแต่เพียงเนื้อสีเท่านั้น  เราจะต้องมองเหมารวมเอาทั้งเนื้อสี  ความสว่าง  ความเงาด้าน  ความสดใสรวมเข้าไปด้วย  จะเห็นได้ว่าคนเราจะมองสิ่งของอย่างเดียวกันแต่อธิบายได้ละเอียดไม […]

The Articles

5 ข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงเมื่อคุณลงมือทาสี

Posted on

ปัญหาก็คือการขาดแคลนหลักสูตรระยะสั้น ที่จะบอกถึงวิธีการทาสีชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นผนังบ้าน,เฟอร์นิเจอร์, และอื่น ๆ อีกมากมาย เรามักจะพบปัญหาว่าหลังการทาสีเสร็จสิ้นลงแล้ว  ชิ้นงานจะมีพื้นผิวไม่เรียบ มีเม็ […]