Autistic Savant: ความเชื่อมโยงระหว่าง อัจฉริยะกับปัญญาอ่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดในร่างกายของมนุษย์คือ ความซับซ้อนของสมอง หากทว่าศักยภาพของมันที่มีในแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เราอาจได้ยินถึงคำว่า ความโง่เขลา ( stupidity ) ความฉลาด ( intelligence ) ความอัจฉริย […]