Digital Nomad คือ ? คนเร่ร่อนรุ่นใหม่ทำอาชีพอะไรกัน

เรื่องสัพเพเหระ ในบทความนี้ ผมจะพาไปรู้จักกับผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีวิถีชีวิตผิดแผกแตกต่างจากผู้คนทั่วไป โดยเรียกขานพวกเขาว่า Digital Nomad  พวกเขาคือใคร ทำอาชีพอะไรกัน ซึ่งถ้าเราแยกเป็น 2 คำ จะได้ความหม […]