ฮวงจุ้ย

เรื่องสัพเพเหระ เคยมีบทความเกี่ยวกับการไหว้บรรพบุรุษที่สุสานชื่อ วันเช็งเม้ง ในบทความมีการกล่าวถึงเรื่องความกตัญญูของคนรุ่นหลังที่มีต่อบรรพบุรุษ การให้ความเคารพรักเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ หรือการเ […]