ศาลปะกำ เชือกปะกำ พันธนาการของคนกับช้างที่มิอาจเลือนหาย

 ความเชื่อเกี่ยวกับ ศาลปะกำ และเชือกปะกำสำหรับคนเลี้ยงช้าง น่าจะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราจึงเห็นเด็กหนุ่ม หรือแม้แต่คนแก่เฒ่ายังคงเดินจูงเที่ยวพาช้างเร่ร่อนให้พบเห็นอยู่ทั่วไป ความศรัทธาของหมอช้างที่มีต่ […]