เวลา คืออัญมณีทรงคุณค่าที่สำคัญที่สุดในชีวิต

Posted Leave a commentPosted in Mindsets, เราเรียนรู้

    หากมีสิ่งที่ผมสามารถจะขอให้กลับคืนมาได้ เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ผมขอเลือก เวลา แม้ว่าในบางเรื่องราวสำคัญในชีวิตของเรา ดูเหมือนว่าจะได้ใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่า และทรงประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ […]