แจ็ค หม่า บุคคลต้นแบบ digital economy

เรื่องสัพเพเหระ ในบทความนี้เก็บตกเรื่องดี ๆของชายชาวจีนคนหนึ่งที่ผันตัวเองจากครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ 500 บาท มาเป็นเจ้าของ website ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งมี […]