โน้ตในน้ำหอม (Perfume Notes) : ฟุ้งกลิ่นน้ำมันหอม

โน้ตในน้ำหอม ( Perfume Notes : Top Note : Heart Note : Base Note ) อาจเป็นคำที่ฟังดูแปลก ๆ สำหรับคนทั่วไป แต่เช่นเดียวกับโน้ตดนตรี ที่จะผสมผสานเสียง และโทนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นบทประพันธ์อั […]