เวลา คืออัญมณีทรงคุณค่าที่สำคัญที่สุดในชีวิต

    หากมีสิ่งที่ผมสามารถจะขอให้กลับคืนมาได้ เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ผมขอเลือก เวลา แม้ว่าในบางเรื่องราวสำคัญในชีวิตของเรา ดูเหมือนว่าจะได้ใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่า และทรงประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ […]

การออม : เก็บเงินไว้ใช้เมื่อเข้าวัยเกษียณ

เรื่องการออม ถือเป็นเรื่องวิกฤติของชาติไทย เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 และจะเต็มรูปแบบในปี 2568 ถึงตอนนั้นคนในวัยเกษียณจะมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ การเก็บเง […]

ความสำเร็จ

ความสำเร็จ       เรื่องสัพเพเหระในบทความนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้นานมากแล้วเรียกว่าก่อนยุค internet of things เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จ ผมเขียนใส่สมุดบันทึกเอาไว้ ยามใดที่ผมรู้สึกท้อแท้สิ้นห […]