ควอนตัมคอมพิวเตอร์ คือ? เครื่องมือน้องใหม่ใช้ขับเคลื่อนโลก

Posted Leave a commentPosted in Science, Technology, เราเรียนรู้

ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์ในอุดมคติที่จะทำงานบนสมมติฐานการคำนวณตามพฤติกรรมของอนุภาค( atom ) และอนุภาคย่อย ( sub-atom ) สสารโดยธรรมชาติแล้วจะปฏิบัติตาม กฏกลศาสตร์ควอนตัม ( qua […]

Binary Number: มหัศจรรย์เลข 0 , 1

Posted Leave a commentPosted in Science, เราเรียนรู้

Binary Number หรือที่เรียกกันว่าเลขฐานสอง คือโครงร่างตัวเลขที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละหลักคือ 0 กับ 1 หมายถึงระบบการเข้ารหัส/การถอดรหัสแบบดิจิทัล ที่มีสถานะเป็นไปได้สองอย่าง ในหน่วยความจำข้อ […]

ทฤษฏีควอนตัม: พื้นฐานโมเดิร์นฟิสิกส์ ว่าด้วยหลักแห่งความไม่แน่นอน

Posted 5 CommentsPosted in Science, เราเรียนรู้

  ทฤษฏีควอนตัม เป็นพื้นฐานทฤษฏีต่าง ๆของฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เน้นอธิบายลักษณะ และพฤติกรรมของสสาร และพลังงานในระดับอะตอม และซับอะตอม ( sub-atom ) ซึ่งลักษณะ และพฤติกรรมของสสาร และพลังงานในระดับนี้ บา […]

Schrodinger’s Cat แมวของชโรดิงเจอร์ ตำนานการอุปมาที่แสนโหด เพื่ออธิบายสถานะทับซ้อนของอนุภาค

Posted 2 CommentsPosted in Science, เราเรียนรู้

Schrodinger’s Cat หรือแมวของชโรดิงเจอร์ เป็นการอุปมาการทดลองในความคิดของ Erwin Schrodinger เพื่อใช้อธิบายสภาวะ superpositions ในฟิสิกส์ควอนตัม ที่ดูเหมือนจะคิดขึ้นมาเพื่อโต้แย้งการตีความฟิสิกส์ควอนตัม […]