กาเหว่าที่บางเพลง ภาคอวตารของ The Midwich Cuckoos

กาเหว่าที่บางเพลง

กาเหว่าที่บางเพลง บทประพันธ์ของ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนขึ้นครั้งแรกในปี 2530 บนหนังสือพิมพ์ สยามรัฐรายวัน โดยลงเป็นตอน ๆต่อเนื่องกัน และถูกนำมาตีพิมพ์เป็นรูปเล่มในปี 2532 มีเค้าโครงเรื่องเหมือนกับ […]